Ajankohtaista:

Päiväkoti on muuttanut uusiin, syksyllä 2018 valmistuneisiin tiloihin Humpulankatu 15:een. Uusien tilojen myötä päiväkoti kasvoi viisiryhmäiseksi. Kuvia päiväkodin rakennusprojektista on nähtävillä kuvagalleriassa.

julkisivu.jpg

PAIKAT TÄYTTYVAT KOVAA VAUHTIA, hakemuksia otetaan jo vastaan, paikkoja 1-6 -vuotiaille lapsille. Lahden kaupungin esiopetussuunnitelman mukaista kouluun valmentavaa opetusta meillä myös 2018-2019. Hakuaika nyt.

Lahden kaupungin palveluseteli lahtelaisille perheille on meillä käytössä!

Tervetuloa päiväkoti Pääskynpesän kotipesälle

Pääskynpesä tarjoaa lapsille turvallisen ja kodinomaisen hoitopaikan kaupungin keskustassa. Täällä jokainen ihminen on tärkeä ja arvokas Jumalan luomana. Toiminnan lähtökohtana on kristillinen arvomaailma, joka pohjautuu Raamattuun.

Päiväkoti Pääskynpesä on Lahden vapaaseurakunnan omistama kristillinen yksityinen päiväkoti. Päiväkodissa noudatetaan valtion ja kunnan lasten päivähoidosta antamia säännöksiä ja ohjeita. Lapsia hoidetaan neljässä ryhmässä; Alle kolmevuotiaat omassa ryhmässä ja kolme 3–6 -vuotiaiden ryhmää.

Pääskynpesässä lapsia ohjataan kunnioittamaan elämää, hyväksymään erilaisuutta, erottamaan oikea ja väärä sekä oppimaan aitoa yhteyttä ja välittämistä. Kohtaamme lapset tasa-arvoisina riippumatta siitä, millainen tausta, perimä, uskonto tai kulttuuri heillä on.

Tahdomme tukea myös vanhempia heidän kasvatustyössään. Tarjoamme elämän eri vaiheissa perheille tukea ja apua sekä mahdollisuuksia keskinäiseen kohtaamiseen. Pyrimme lapsen ja perheen yksilölliseen kohtaamiseen päivittäin.

Päiväkoti on palvellut jo kolmekymmentä vuotta Lahden ja lähiympäristön perheitä. Hoitopaikkoja on 1–6 -vuotiaille lapsille yhteensä 67. Kasvatushenkilökunta on pitkäaikaisella kokemuksella sitoutunutta sekä ammattinsa osaavia.

Liikunta sekä musiikki ovat päiväkodissamme tärkeitä, teemme yhteistyötä konservatorion musiikkileikkikoulun kanssa. Liikuntaan tarjotaan päiväkodissa monenlaisia mahdollisuuksia päivän aikana. Liikuntavälineet ovat esillä ja hyödynnämme ympäristön puistoja sekä luontoa. Tuemme lasten luontaista liikkumista.

 

"Ihan paras paikka aloittaa päiväkoti"  -Kati Ilonen

Löysihän lintunen majan ja pääskynen pesän, johon se poikasensa laskee.

Ps. 84:3

MEILLÄ PIENET RYHMÄT 

Vapaat hoitopaikat syksylle 2018:

1 -2 -vuotiaat: 0

2,5 – 6 -vuotiaat: 9

Lahden kaupungin esiopetussuunnitelman mukaisesti eskariopetusta yhdessä ryhmässä 6 vuotiaille. Hinta 170€/kk. Katso tarkemmin kohdasta hoitomaksu.

Täytä hoitopaikkahakemus